1- در نوار پایین گوشی دکمه را کلیک کنید.
2- منوی باز شده را به چپ بکشید و دکمه را کلیک کنید
3- در آخر در بالای صفحه دکمه Add را کلیک کنید.
مرغ بهشت