اسید آمینه متیونین در تغذیه طیور

مقدمه : حیوانات همانند گیاهان, پروتئین هایی را که دارای بیست و دو اسید آمینه هستند را می سازند. اما بر عکس گیاهان , حیوانات قادر نیستند تمام اسید های آمینه را بسازند. اسید های آمینه ای که در بدن حی ...
مقالات تغذیه طیور 1011 0
1398 بهمن 19

اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک)بر عملکرد،خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری

مصیب شلایی-سید محمد حسینی چکیده این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه اثرات استفاده از آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغهای تخمگذار تجاری ...
مقالات تغذیه طیور 303 0
1398 بهمن 14

تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید

* حسین کربلایی بابایی - عبدالکریم زمانی مقدم - فریبرز خواجعلی چکیده به منظور بررسی تاثیر جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نیز پاسخ ایمنی هومورال مرغ ...
مقالات تغذیه طیور 376 0
1398 بهمن 06

تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه های گوشتی

  حسن نصیری مقدم - مونا آزادگان مهر - لیلا زرتاش - محمود سالمی چکیده به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده همراه با آنزیم آویزایم و بدون آن از تعداد 480 قطعه جوجه ...
مقالات تغذیه طیور 232 0
1398 دي 30

بررسی اثر استفاده از آنزیمهای تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایة گندم، و جو

3 - صابر خدایی 2 - فرید مهینی 1 *علی نوبخت   چکیده این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه های گوشـتی تغذیـه شـده بـا ج ...
مقالات تغذیه طیور 234 0
1398 دي 24

بررسی عوامل تولید مرغ گوشتی در صنعت مرغداری

گردآورنده : دکتر حسین امینی راد و پریسا حاجیان مشاوران توسعه بازار کارخانه تولید پلت و کنسانتره مرغ بهشت پرورش طیور در ایران در طی نیم‌قرن اخیر تحول عظیمی را گذرانده و تبدیل به صنعتی شده اس ...
آموزش 873 0
1398 دي 14