ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی

 علی گیلانی- حسن کرمانشاهی- ابوالقاسم گلیان- مصطفی قلی زاده- احمدعلی محمدپور چکیده در این آزمایش از تعداد 150 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308استفاده گردید که در 3 تیمار آب آشامیدنی با 5 ت ...
مقالات تغذیه طیور 239 0
1398 دي 07

تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

طیبه موسی پور - محمد سالار معینی چکیده این مطالعه به منظور بررسی استفاده از کنجاله سیاه دانه بر عملکرد رشد، پارامترهای خو نی، اجزای لاشه و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی انجام شد. به تعداد 300 قطع ...
مقالات تغذیه طیور 274 0
1398 آذر 30

اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی

سیدعلی حسینی غفاری - ابوالقاسم گلیان - عبدالمنصور طهماسبی - حسن کرمانشاهی   چکیده در این آزمایش از 400 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت ...
مقالات تغذیه طیور 291 0
1398 آذر 24

بررسی عوامل مؤثر بر ضریب تبدیل غذایی در صنعت مرغداری

خوراک مهم‌ترین فاکتوری است که علاوه بر این‌که بیشترین تأثیر را بر عملکرد طیور گوشتی دارد، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سود و زیان مرغداری‌ها می‌باشد. به‌طوری‌ک ...
مقالات تغذیه طیور 582 0
1398 آذر 18

تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید

  به منظور بررسی تاثیر جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نیز پاسخ ایمنی هومورال مرغ های مادر گوشتی سویه لوهمن مطالعه ای به مدت 10 هفته با استفاده از ...
مقالات تغذیه طیور 458 0
1398 آذر 09

مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه های گوشتی

چکیده آزمایشی جهت بررسی سه تعداد کنجاله سویا بر خصوصیات آزمایشگاهی، عملکرد و قابلیت هضم پروتئین در جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی(42-0 روزگی) انجام شد . 195 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری ر ...
مقالات تغذیه طیور 1060 1
1398 آبان 21