تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی

چکیده این آزمایش به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ (صفر،20،15،10،5 درصد) در سن 42-21 روزگی در تغذیه جوجه های گوشتی انجام شد. 350 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجارتی آ ...
مقالات تغذیه طیور 351 0
1398 آبان 11

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیره های غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی

  محمود شیوآزاد، صادق کریم زاده ، مجتبی زاغری و رضا طاهرخانی     :چکیده به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و روش توازن اسیدهای آمینه جیره غذایی بر عملکرد جوجه ها ...
مقالات تغذیه طیور 470 0
1398 مهر 25

ارزیابی سطوح آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون در جوجه های گوشتی

چکیده به منظور بررسی اثر آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی ، ازمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 بلوک انجام شد. تعداد 112 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس به 1 ...
مقالات تغذیه طیور 183 0
1398 مهر 22

ویژگی های یک کارخانه جوجه کشی خوب و ایده آل

روزانه میلیون ها مرغ کشته، بسته بندی ومصرف می شود و منشا پیدایش همه این مرغ ها به مرغداری ها می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح هوش بشر مرغداری ها به صورت صنعتی و کاملا مکانیزه مرغ ها را گوشتی ن ...
نگهداری سالن 1004 0
1398 شهريور 21

معرفی علائم و اثرات بیماری نیوکاسل در طیور

پرندگان نیز همانند سایر جانورانی که بر روی زمین زندگی می کنند به انواع بیماری های مختلف مبتلا می شود. نیوکاسل یکی از بیماری های عمومی پرندگان  است که به صورت گسترده در میان آن ها مشاهده می شود. ا ...
آموزش 640 0
1398 شهريور 21

شناسایی تولید پایین در گله تخمگذار

سویه های امروزی مرغان تخمگذار معمولا" در دوران نیمچگی اگر از مدیریت صحیحی برخوردار نباشند، تولید کمتری خواهند داشت . مرغان تخمگذاری که بصورت تجاری پرورش پیدا می کنند ، پس از قرارگیری در جایگاه مر ...
آموزش 236 0
1398 شهريور 21