تاثیر نوع عمل آوری خوراک و آنزیم فیتاز بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر در جوجه های گوشتی

چکیده مقاله :  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر نوع عمل آوری خوراک و نوع آنزیم فیتاز بر عملکرد، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی، خاکستر استخوان پنجه پا و قابلیت هضم فسفر در جوجه های گ ...
مقالات تغذیه طیور 431 0
1400 آذر 23

اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی ( آردی , پلت و اکسترود)بر ویژگی های بستر, خصوصیات کیفی پا , سینه و شاخص های استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی

چکیده مقاله : هدف از ارزیابی اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی,پلت و اکسترود)بر ویژگی های بستر , خصوصیات کیفی پا,سینه و شاخص های استخوان درشت نی بود. بدین منظور 936 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس ...
مقالات تغذیه طیور 466 0
1400 آذر 11

مناسب ترین سن کشتار مرغ های گوشتی

  طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ، نه تنها برای مصرف‌کننده داخلی به صرف است، بلکه تسهیل روند صادرات را نیز به همراه خواهد داشت. اگرچه طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ از آذرماه سال 96 به‌طور ...
آموزش 1114 0
1399 مرداد 25

مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

چکیده آزمایشی به منظور بررسی اثرات فرم فیزیکی خوراک و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 به صورت آزمایشات ف ...
مقالات تغذیه طیور 750 6
1399 مرداد 21

استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی

چکیده به منظور بررسی عملکرد و صفات لاشه در جوجه خرو س های تغذیه شده با جیره های حاوی دانه سویای خام ، برشته شده و اتوکلاو شده ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 جیره غذایی در 7 تکرار و مجموعا ...
مقالات تغذیه طیور 921 0
1399 مرداد 15

بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در دورة رشد

چکیده تأثیر انواع فرایند کاندیشنینگ (بخار وخشک) و سطح بنتونیت سدیم فرآوری شده در خوراک بر عملکرد، وزن نسبی اندام ها و برخی فراسنجه های خونی در دوره رشد جوجه های گوشتی بررسی شد. به همین منظور، از تعدا ...
مقالات تغذیه طیور 361 0
1399 مرداد 14