نصب و راه اندازی خط تولید پلت تا ظرفیت 20 تن در ساعت
نصب و راه اندازی سیلو ذخیره مواد با ظرفیت 3000 تن
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پرورش بصورت App موبایل
طراحی و پیاده سازی سیستم قیمت محصول و خرید انلاین بصورت App موبایل