واحد کنترل کیفیت کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان پلت مرغ بهشت از ابتدای تاسیس شرکت با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم و کلی «کیفیت» و «مشتری مداری» را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و فرآیند فروش و تأمین رضایت مشتری(برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتری) نظارت و کنترل دارد.

این واحد تلاش می‌نماید تا با بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کار آزموده خود و به‌کارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته و مدرن، فرآیند تولید خود را به ‌طور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید.