پلت پایانی

پلت پایانی

ذرت، گندم، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، متیونین، لیزین، تریونین، روغن گیاهی، منو کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات، صدف معدنی، کربنات کلسیم، نمک، جوش شیرین، انواع ویتامین ها و مواد معدنی، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، توکسین بایندر، محرک رشد، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز و افزودنی های مجاز تغذیه طیور.

مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز واقعی محصول نهایی به دلیل استفاده از انواع آنزیم ها جهت بهبود قابلیت هضم مواد مغذی، متفاوت می باشد.

قیمت
تماس بگیرید
آنالیز مواد مغذی در هر کیلوگرم
 • دوره مصرف days
  40 روز تا کشتار
 • انرژی قابل متابولیسم kcal/kg
  3000-3050
 • پروتئین خام %
  17-17.5
 • کلسیم %
  0.85
 • فسفر قابل دسترس %
  0.42
 • متونین %
  0.45
 • متیونین + سیستئین %
  0.75
 • لیزین %
  0.99
 • ترئونین %
  0.7
 • مقدار مصرف gr
  900
 • فیزیک محصول
  Pellet
 • ماده خشک %
  88