واحد خدمات پس از فروش یکی از واحد های پویا و پر تلاش کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان پلت مرغ بهشت می باشد.ارائه ی مشاوره به مرغداران عزیز در خصوص نوع دان مورد نیاز و کنترل شرایط بازنگری در میزان دان سفارشی از جمله خدمات این واحد می باشد. با کمک بررسی  انجام شده نظر مشتریان درباره ی محصول را ثبت و نتایج را به واحد تحیق و توسعه و نیز واحد فنی و تولید اعلام می نماید.از جمله برنامه های این واحد میتوان به فرایند برنامه ریزی برای هر مشتری، یاد آوری خرید و زمان مورد نیاز محصول مصرفی برای مزرعه مشتریان نام برد. که گام موثری در کاهش دغدغه ی مرغداران عزیز در طول پرورش می باشد.