پلت رشد بومی

پلت رشد بومی

ذرت، گندم، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، متیونین، لیزین، تریونین، روغن گیاهی، منو کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات، صدف معدنی، کربنات کلسیم، نمک، جوش شیرین، انواع ویتامین ها و مواد معدنی، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، توکسین بایندر، محرک رشد، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز و افزودنی های مجاز تغذیه طیور.

مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز واقعی محصول نهایی به دلیل استفاده از انواع آنزیم ها جهت بهبود قابلیت هضم مواد مغذی، متفاوت می باشد.

قیمت
تماس بگیرید
آنالیز مواد مغذی در هر کیلوگرم
 • دوره مصرف days
  از یک ماهگی تا کشتار
 • انرژی قابل متابولیسم kcal/kg
  2800
 • پروتئین خام %
  15
 • کلسیم %
  0.8
 • فسفر قابل دسترس %
  0.4
 • سدیم%
  0.17
 • کلر%
  0.27
 • متونین %
  0.38
 • متیونین + سیستئین %
  0.8
 • لیزین %
  0.7
 • ترئونین %
  0.53
 • مقدار مصرف gr
  آزاد
 • فیزیک محصول
  Pellet