مشتری گرامی؛
با سلام، کارخانه مرغ بهشت با هدف سنجش علمی میزان رضایتمندی مشتریان از نحوه ارائه خدمات خود، اقدام به طراحی این پرسشنامه نموده است. خواهشمند است با تکمیل دقیق پرسشنامه، کارخانه مرغ بهشت را جهت بهبود و ارتقاء بهره وری یاری رسانید.

1. میزان رضایت از نوع و کیفیت محصول مرغ بهشت
نامطلوب ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
2. میزان رضایت از نحوه خدمات و پشتیبانی مرغ بهشت
نامطلوب ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
3. میزان رضایت از قیمت محصولات مرغ بهشت
نامطلوب ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
4. میزان رضایت از نحوه برخورد و رفتار پرسنل مرغ بهشت
نامطلوب ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
5. به محصولات و خدمات مرغ بهشت نسبت به سال قبل چه امتیازی می دهید؟
نامطلوب ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
نظرات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
موبایل